Информационна система Еxtreme-2002

Информационна научно – изследователска система “Extreme 2002”

Системата “EXTREME 2002” е предназначена за определяне на енергийния статус на човека и възстановяване на адаптивните му свойства. Системата “EXTREME 2002” е патентована и няма аналог в света. Сред основните отличителни характеристики и постижения на нашата система са:

  • Диагностиката е двумоментна – “До – После” – Едномоментни акупунктурни диагностики, каквито са всички познати до момента, не са в състояние да оценяват степента на физиологична адаптация на човешкия организъм и не могат да дават обективна оценка за здравето.
  • Определя норма на здравето – “Здрав – Болен” – За разлика от всички останали акупунктурни диагностики, тя дава възможност за определяне на нормата на физиологична адаптация, а отклоненията се класифицират като клинични или функционални.
  • Дава отговор за ролята на Дебелото Черво – Защо природата е създала дебелото черво, след като то се явява източник на токсини и е причина за смъртта на човека? Отговор: Отначало то се явява регулатор, а след това се превръща в блокатор, т.е. във физиологически ограничител на живота.
  • Интерпретацията на диагностиката се осъществява автоматично на база на Изкуствен Интелект
  • Нов способ на реализация на терапията – Терапията се базира на детоксикация на организма и възстановяване на метаболитните процеси в условия на аеробно физическо натоварване.
Диагностиката открива функционални изменения в работата на 12 вътрешни органи и системи преди измененията да са станали клинични.

Измерване на тока в акупунктурни точки

Диагностика – разчитане на диаграмите

Автоматична диагностика и изкуствен интелект

Терапия